Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:08:44 CH)

 Phiếu chuyển 988/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định 

Giải quyết đề nghị của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (13/07/2017 10:15:41 SA)

Công văn 5042/UBND-TD2 v/v Giải quyết đề nghị của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Mai tại phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả (13/07/2017 10:10:53 SA)

Công văn 5041/UBND-TD2 v/v Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Mai tại phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn ông Hoành Ngọc Chi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (11/07/2017 3:41:59 CH)

Phiếu chuyển 924/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn ông Hoành Ngọc Chi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo QN (07/07/2017 4:02:30 CH)

Công văn 4895/UBND-TD2 v/v Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo QN.

Chuyển đơn của tập thể 10 hộ dân tổ 33, khu 2B, phường Cẩm Phú đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/07/2017 1:53:32 CH)

Công văn 899/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của tập thể 10 hộ dân tổ 33, khu 2B, phường Cẩm Phú đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Trần Hải Yến đến Sở TNMT để giải quyết theo quy định (06/07/2017 1:51:05 CH)

Phiếu chuyển 895/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Trần Hải Yến đến Sở TNMT để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBDN thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (04/07/2017 8:42:13 SA)

Phiếu chuyển 880/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBDN thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Linh Thị Liên đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (30/06/2017 8:47:32 SA)

Phiếu chuyển số 843/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Linh Thị Liên đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn tố cáo của Tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn đến đồng chí Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (28/06/2017 2:05:42 CH)

Phiếu chuyển số 839/UBND-TD2 về việc chuyển đơn tố cáo của Tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn đến đồng chí Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (28/06/2017 1:59:26 CH)

Phiếu chuyển số 841/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Phùng Khắc Sản đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/06/2017 2:51:01 CH)

Phiếu chuyển số 824/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Phùng Khắc Sản đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Biển, Đỗ Văn Hảo, Đoàn Văn Thảo đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/06/2017 2:44:41 CH)

Phiếu chuyển số 819/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Biển, Đỗ Văn Hảo, Đoàn Văn Thảo đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết khiếu nại của các hộ dân trú tại tổ 3A, 3B, 4B, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (23/06/2017 2:39:06 CH)

Công văn số 4522/UBND-QLĐĐ1 về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân trú tại tổ 3A, 3B, 4B, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn bà Nguyễn Thị Hoa đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (22/06/2017 2:58:01 CH)

Phiếu chuyển số 777/UBND-TD2 về việc chuyển đơn bà Nguyễn Thị Hoa đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Trang: 1 2 3 4 5