Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Ý kiến theo Thông báo số 04/TB-TA ngày 09/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh (giải quyết KNTC của bà Vũ Thị Kính phường Cẩm Trung thành phố Cẩm Phả) (17/02/2017 4:02:15 CH)

Công văn 895/UBND-TD2 v/v  Ý kiến theo Thông báo số 04/TB-TA ngày 09/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh (giải quyết KNTC của bà Vũ Thị Kính phường Cẩm Trung thành phố Cẩm Phả)

Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/02/2017 3:18:37 CH)

Phiếu chuyển 133/UBND-TD4 v/v  chuyển đơn của ông Hoàng Văn Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định

Về việc chuyển đơn của ông Loan Văn Tường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/02/2017 2:58:23 CH)

Phiếu chuyển số 137/UBND-TD4 về việc chuyển đơn của ông Loan Văn Tường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định

Chuyển đơn của ông Ngô Tá Ni đại diện cho 06 số hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/02/2017 2:39:10 CH)

Phiếu chuyển số 135/UBND-TD4 về việc chuyển đơn của ông Ngô Tá Ni đại diện cho 06 số hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Đào Thị Nga đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (06/02/2017 2:36:47 CH)

Phiếu chuyển số 134/UBND-TD4 về việc chuyển đơn của bà Đào Thị Nga đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nguyệt, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả (24/01/2017 9:22:37 SA)

Công văn số 455/UBND-TD2 về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nguyệt, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

UBND tỉnh chuyển đơn của ông phạm Văn Tin đến Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (24/01/2017 9:20:16 SA)

Phiếu chuyển số 105/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của ông phạm Văn Tin đến Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Lãn đến Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (24/01/2017 9:18:37 SA)

Phiếu chuyển số 104/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Lãn đến Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

 

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thế Sáng, đại diện cho 08 hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (23/01/2017 4:05:18 CH)

Phiếu chuyền số 101/UBND-TD4 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Thế Sáng, đại diện cho 08 hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Văn Phòng, trú tại tổ 5, khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (19/01/2017 9:50:07 SA)

 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Văn Phòng, trú tại tổ 5, khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Trang: 1 2