Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Nguyện đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (20/04/2017 2:21:58 CH)

Phiếu chuyển số 454/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Nguyện đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của ông Võ Quốc Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (20/04/2017 2:16:45 CH)

 Phiếu chuyển số 451/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Võ Quốc Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả giải quyết theo thẩm quyền (18/04/2017 2:35:44 CH)

Phiếu chuyển 435/UBND-TD về việc chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả giải quyết theo thẩm quyền.

Chuyển đơn của ông Trần Quang Huy đại diện 14 hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (17/04/2017 3:44:42 CH)

Phiếu chuyển số 429/UBND-TD2 chuyển đơn của ông Trần Quang Huy đại diện 14 hộ dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Phú, Hoàng Văn Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (13/04/2017 8:49:07 SA)

Phiếu chuyển số 416/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Phú, Hoàng Văn Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Khanh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (13/04/2017 8:45:29 SA)

Phiếu chuyển số 415/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Khanh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt, khu phố 3A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (12/04/2017 8:55:01 SA)

Công văn số 2400/UBND-TD2 về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt, khu phố 3A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Về việc chuyển đơn của bà Phạm Thị Hợp đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (12/04/2017 8:40:30 SA)

Phiếu chuyển số 408/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Phạm Thị Hợp đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định

Về việc chuyển đơn của ông Bùi Quang Chính đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (12/04/2017 8:38:49 SA)

Phiếu chuyển số 407/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Bùi Quang Chính đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định

Chuyển đơn của bà Vi Thị Minh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (05/04/2017 8:37:23 SA)

Phiếu chuyển số 383/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Vi Thị Minh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Bùi Thị Chinh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (05/04/2017 8:34:40 SA)

Phiếu chuyển số 382/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Bùi Thị Chinh đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất dịch vụ Hưng Đạo tại thành phố Cẩm Phả (09/03/2017 10:24:37 SA)

Công văn số 1304/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất dịch vụ Hưng Đạo tại thành phố Cẩm Phả

Cung cấp chứng cứ trong vụ án hành chính do bà Vũ Thị Kính, thành phố Cẩm Phả khởi kiện (09/03/2017 10:13:38 SA)

Công văn số 1306/UBND-TD2 về việc cung cấp chứng cứ trong vụ án hành chính do bà Vũ Thị Kính, thành phố Cẩm Phả khởi kiện

Ý kiến theo Thông báo số 04/TB-TA ngày 09/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh (giải quyết KNTC của bà Vũ Thị Kính phường Cẩm Trung thành phố Cẩm Phả) (17/02/2017 4:02:15 CH)

Công văn 895/UBND-TD2 v/v  Ý kiến theo Thông báo số 04/TB-TA ngày 09/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh (giải quyết KNTC của bà Vũ Thị Kính phường Cẩm Trung thành phố Cẩm Phả)

Trang: 1 2