Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 4 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (21/04/2017 2:05:31 CH)

Thông báo số 101/TB-UBND về việc kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 4 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm (19/04/2017 10:19:03 SA)

Công văn số 2595/UBND-TD về việc hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (18/04/2017 2:32:41 CH)

Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Chuyển đơn của Công dân đến Sở Giao thông Vận tải để giải quyết theo quy định (18/04/2017 2:31:02 CH)

Phiếu chuyển số 434/UND-TD2 về việc chuyển đơn của Công dân đến Sở Giao thông Vận tải để giải quyết theo quy định.

Chủ trì tiếp công dân định kỳ ngày 17/4/2017 (17/04/2017 8:55:24 SA)

 Văn bản số 2529/UBND-TD vê việc chủ trì tiếp công dân định kỳ ngày 17/4/2017.

Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (05/04/2017 3:37:54 CH)

Thông báo số 84/TB-UBND về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

 

Chỉ đạo giải quyết trong công tác GPMB Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh - Uông Bí đoạn qua thị xã Đông Triều (04/04/2017 3:46:04 CH)

Công văn số 2095/UBND-TD3 về việc chỉ đạo giải quyết trong công tác GPMB Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh - Uông Bí đoạn qua thị xã Đông Triều.

Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới (03/04/2017 10:24:13 SA)

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.

Cấp phát trang trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân (27/03/2017 9:38:56 SA)

Công văn 1908/UBND-TD5 v/v cấp phát trang trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh QN năm 2017 (27/03/2017 9:32:05 SA)

Kế hoạch 1904/KH-UBND v/v Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh QN năm 2017.

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3/2017 (22/03/2017 8:30:28 SA)

Công văn 1766/UBND-TD v/v chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3/2017.

Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 3 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (21/03/2017 10:09:52 SA)

Thông báo số 72/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 3 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Phân công tổ công tác thực hiện theo nội dung văn bản số 1252/UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh (14/03/2017 8:23:49 SA)

Công văn 1523/UBND-TD v/v Phân công tổ công tác thực hiện theo nội dung văn bản số 1252/UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh

Trang: 1 2