Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tàm, trú tại tổ 18, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (01/11/2017 2:51:04 CH)

Quyết định 4128/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tàm, trú tại tổ 18, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Trịnh Thị Hào, trú tại tổ 26, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (01/11/2017 2:48:52 CH)

Quyết định 4129/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Trịnh Thị Hào, trú tại tổ 26, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của bà Đặng Thị Bảnh, thành phố Hạ Long (01/11/2017 2:44:08 CH)

Công văn 8160/UBND-TD v/v Giải quyết đề nghị của bà Đặng Thị Bảnh, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Tường Thế Phán, trú tại tổ 1, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (01/11/2017 2:36:31 CH)

Quyết định 4217/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Tường Thế Phán, trú tại tổ 1, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bá Thiều, trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (01/11/2017 2:33:52 CH)

Quyết định 4230/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bá Thiều, trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Sơn Hà, trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (01/11/2017 2:27:09 CH)

Quyết định 4258/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Sơn Hà, trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Phạm Trung Đát, trú tại tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (31/10/2017 11:02:06 SA)

 Quyết định số 4121/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Phạm Trung Đát, trú tại tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Minh Tải, tạm trú tại tổ 11C, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (31/10/2017 10:58:54 SA)

Quyết định số 4122/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Minh Tải, tạm trú tại tổ 11C, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Bùi Thị Dần, trú tại tổ 26, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (31/10/2017 10:56:12 SA)

 Quyết định số 4123/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Bùi Thị Dần, trú tại tổ 26, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Ngót, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. (31/10/2017 10:52:48 SA)

 Quyết định số 4124/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Ngót, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Dung, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (31/10/2017 10:49:10 SA)

Quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Dung, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Hạ Long (30/10/2017 8:52:29 SA)

Công văn số 8043/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Lê Văn Thú, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường (30/10/2017 8:47:18 SA)

Phiếu chuyển số 1581/UBND-TD về việc chuyển đơn của ông Lê Văn Thú, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Hạ Long (26/10/2017 2:09:56 CH)

Công văn số 7956/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiên, trú tại tổ 81, khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (lần 2) (24/10/2017 2:47:16 CH)

Quyết định số 3940/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiên, trú tại tổ 81, khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (lần 2).

Trang: 1 2 3 4 5 6