Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Chuyển đơn của 13 công dân trú tại tổ 19C, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (20/10/2017 3:20:09 CH)

Phiếu chuyển số 1526/UBND-TD về việc chuyển đơn của 13 công dân trú tại tổ 19C, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của các hộ kinh doanh tại chợ Hạ Long 2, đến UBND thành phố Hạ Long (20/10/2017 3:16:58 CH)

Phiếu chuyển số 1529/UBND-TD về việc chuyển đơn của các hộ kinh doanh tại chợ Hạ Long 2, đến UBND thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Trịnh Thị Minh, trú tại tổ 2, khu 6C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường (20/10/2017 3:14:20 CH)

Phiếu chuyển số 1530/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Trịnh Thị Minh, trú tại tổ 2, khu 6C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hà, trú tại tổ 2, khu 2, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (20/10/2017 2:46:43 CH)

Phiếu chuyển số 1525/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hà, trú tại tổ 2, khu 2, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long.

Đính chính Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh QN về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Lê Văn Thự, trú tại tổ 76, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (16/10/2017 1:38:34 CH)

Quyết định số 3884/QĐ-UBND  về việc đính chính Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh QN về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Lê Văn Thự, trú tại tổ 76, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Lê Văn Thự, trú tại tổ 76, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (12/10/2017 4:15:45 CH)

Quyết định số 3858/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của ông Lê Văn Thự, trú tại tổ 76, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Lương, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2) (11/10/2017 2:40:45 CH)

Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Tô Thị Lương, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2).

Chuyển đơn của công dân trú tại tổ 11, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. (11/10/2017 9:12:43 SA)

Phiếu chuyển số 1448/UBND-TD về việc chuyển đơn của công dân trú tại tổ 11, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Hòa, trú tại tổ 95, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (lần 2) (10/10/2017 8:55:31 SA)

Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Hòa, trú tại tổ 95, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Phong, trú tại tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2) (10/10/2017 8:19:09 SA)

Quyết định số 3826/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hồng Phong, trú tại tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (lần 2).

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (09/10/2017 4:21:48 CH)

 Quyết định số 3820/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Long, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (09/10/2017 4:20:34 CH)

 Quyết định số 3821/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Long, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Quý, trú tại tổ 46, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (09/10/2017 4:19:13 CH)

 Quyết định số 3822/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Quý, trú tại tổ 46, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Sen, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (09/10/2017 4:17:46 CH)

 Quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Sen, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Yến, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (09/10/2017 4:15:57 CH)

 Quyết định số 3824/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Yến, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Trang: 1 2 3 4 5 6