Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Hướng dẫn giải quyết đề nghị của bà Vũ Thị Thiếu, thành phố Hạ Long (18/04/2017 2:42:19 CH)

Công văn số 2564/UBND-TD về việc hướng dẫn giải quyết đề nghị của bà Vũ Thị Thiếu, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thập, trú tại tổ 40, khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (lần 2) (18/04/2017 2:03:28 CH)

Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thập, trú tại tổ 40, khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (lần 2).

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Hoa, trú tại xóm 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (10/04/2017 10:48:18 SA)

 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Hoa, trú tại xóm 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hồng Minh, trú tại tổ 7, khu 1, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (lần 2) (07/04/2017 8:21:37 SA)

Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hồng Minh, trú tại tổ 7, khu 1, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hạnh, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long (lần 2) (07/04/2017 8:19:00 SA)

Quyết định 1028/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hạnh, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của 08 hộ dân phường Bãi Cháy và 34 hộ dân phường Hà Tu liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi giao đất tái định cư (04/04/2017 2:26:06 CH)

Công văn số 2174/UBND-TM4 về việc giải quyết khiếu nại của 08 hộ dân phường Bãi Cháy và 34 hộ dân phường Hà Tu liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi giao đất tái định cư.

Giải quyết đề nghị của bà Đặng Thị Phương Châm, thành phố Hạ Long (04/04/2017 8:58:18 SA)

Công văn số 2086/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của bà Đặng Thị Phương Châm, thành phố Hạ Long.

Giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thanh Hùng, thành phố Hạ Long (04/04/2017 8:55:03 SA)

Công văn số 2085/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thanh Hùng, thành phố Hạ Long.

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Chi thành phố Hạ Long (04/04/2017 8:53:12 SA)

Công văn số 2084/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Chi, thành phố Hạ Long.

Giải quyết kiến nghị của ông Lê Việt Cường, thành phố Hạ Long (04/04/2017 8:46:04 SA)

Công văn số 2061/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của ông Lê Việt Cường, thành phố Hạ Long.

Về việc chuyển đơn của một số hộ dân tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (03/04/2017 10:28:55 SA)

Phiếu chuyển số 367/UBND-TD về việc chuyển đơn của một số hộ dân tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.

Về việc chuyển đơn khiếu nại của 03 hộ dân trú tại tổ 4, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (03/04/2017 10:22:16 SA)

Phiếu chuyển số 368/UBND-TD5 về việc chuyển đơn khiếu nại của 03 hộ dân trú tại tổ 4, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

 

Giải quyết kiến nghị của hộ ông Trương Văn Tòng thuộc diện GPMB dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, TTTM và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng (03/04/2017 10:15:01 SA)

Công văn số 2084/UBND-QLĐĐ1 về việc Giải quyết kiến nghị của hộ ông Trương Văn Tòng thuộc diện GPMB dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, TTTM và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng.

Chuyển đơn khiếu nại của 03 hộ dân trú tại tổ 4, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (31/03/2017 2:16:15 CH)

Phiếu chuyển 368/UBND-TD5 v/v  chuyển đơn khiếu nại của 03 hộ dân trú tại tổ 4, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của 08 hộ dân khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (30/03/2017 3:48:02 CH)

Quyết định 887/QĐ-UBND v/v  giao xác minh nội dung khiếu nại của 08 hộ dân khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long.

Trang: 1 2 3 4 5 6