Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Về việc chuyển đơn của 03 hộ dân, Trú tại tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (20/02/2017 3:42:18 CH)

Phiếu chuyển số 176/UBND-TD về việc chuyển đơn của 03 hộ dân, Trú tại tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Cật, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (20/02/2017 3:39:19 CH)

Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Cật, trú tại tổ 4, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Lềnh Si Cẩu, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (20/02/2017 3:34:40 CH)

Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Lềnh Si Cẩu, trú tại tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thiếu, trú tại tổ 1, khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2) (15/02/2017 3:12:19 CH)

Quyết định 434/QĐ-UBND v/v giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thiếu, trú tại tổ 1, khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2)

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thanh, trú tại tổ 1, khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long (lần 2 (15/02/2017 10:44:10 SA)

Quyết định 440/QĐ-UBND v/v  giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thanh, trú tại tổ 1, khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long (lần 2)

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Xuân Vì, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. (15/02/2017 10:39:33 SA)

Quyết định 390/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Xuân Vì, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Trìu, trú tại tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (09/02/2017 8:22:05 SA)

Phiếu chuyển 142/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Trìu, trú tại tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Hoa, trú tại số nhà 84, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long (03/02/2017 9:54:59 SA)

Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Hoa, trú tại số nhà 84, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long

Giải quyết kiến nghị của đại diện các hộ dân khu phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (25/01/2017 2:22:11 CH)

Công văn số 508/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của đại diện các hộ dân khu phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của 08 hộ dân, Trú tại tổ 97, khu 6 phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (24/01/2017 10:53:44 SA)

Phiếu chuyển số 113/UBND-TD về việc chuyển đơn của 08 hộ dân, Trú tại tổ 97, khu 6 phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Hoàng Mạnh Hùng, Trú tại tổ 38A, khu 4B phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (24/01/2017 10:51:36 SA)

Phiếu chuyển số 114/UBND-TD về việc chuyển đơn của ông Hoàng Mạnh Hùng, Trú tại tổ 38A, khu 4B phường Hà Phong, thành phố Hạ Long

Trang: 1 2 3