Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Gải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Hảo và một số hộ dân phải di dời do sụt lún khu Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (15/12/2017 4:21:54 CH)

Công văn số 9343/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Hảo và một số hộ dân phải di dời do sụt lún khu Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chí, trú tại tổ 3, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (12/12/2017 4:25:54 CH)

 Quyết định số 4785/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chí, trú tại tổ 3, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:25:36 CH)

 Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:21:39 CH)

 Quyết định số 4765/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long

Thực hiện Bản án số 212/2017/HC-PT ngày 14/8/2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đối với bà Trần Thị Lý, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:17:15 CH)

 Công văn số 9110/UBND-TD về việc thực hiện Bản án số 212/2017/HC-PT ngày 14/8/2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đối với bà Trần Thị Lý, thành phố Hạ Long

Sửa đổi một phần Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Bách, trú tại tổ 45, khu 5, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:08:31 CH)

 Quyết định số 4763/QĐ-UBND về việc sửa đổi một phần Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Bách, trú tại tổ 45, khu 5, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Vũ Ngọc Hòa - Hoàng Thị Nga, trú tại tổ 7, khu 6, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:06:50 CH)

 Quyết định số 4764/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Vũ Ngọc Hòa - Hoàng Thị Nga, trú tại tổ 7, khu 6, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long

ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do ông Đỗ Văn Sơn, tổ 6, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, khởi kiện (04/12/2017 10:25:19 SA)

 Quyết định số 4660/QĐ-UBND về việc ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do ông Đỗ Văn Sơn, tổ 6, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, khởi kiện

Giải quyết đề nghị của một số hộ dân tại tổ 1, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (04/12/2017 10:23:45 SA)

 Công văn số 8981/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của một số hộ dân tại tổ 1, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Thân Quang Lưu, trú tại tổ 9, khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long (04/12/2017 10:10:33 SA)

 Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Thân Quang Lưu, trú tại tổ 9, khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Dung, trú tại tổ 1, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (04/12/2017 10:08:14 SA)

 Quyết định số 4631/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Dung, trú tại tổ 1, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Dung, trú tại tổ 1, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (01/12/2017 3:53:09 CH)

 Quyết định số 4631/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Dung, trú tại tổ 1, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. 

 

Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Hạ Long (27/11/2017 2:30:17 CH)

Công văn 8764/UBND-TD v/v Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của ông Đinh Ngọc Kỳ, trú tại tổ 2 khu 12, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (27/11/2017 2:26:52 CH)

Công văn 8759/UBND-TD v/v Giải quyết đề nghị của ông Đinh Ngọc Kỳ, trú tại tổ 2 khu 12, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của 28 hộ dân tại phường: Hùng THắng, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Bãi Cháy thành phố Hạ Long (24/11/2017 3:50:17 CH)

Công văn 8776/UBND-UBND v/v Giải quyết đề nghị của 28 hộ dân tại phường: Hùng THắng, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Bãi Cháy thành phố Hạ Long.

Trang: 1 2 3 4 5 6