Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (23/05/2017 4:27:51 CH)

 Phiếu chuyển số 629/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. 

Chuyển đơn khiếu nại của 04 hộ dân thành phố Hạ Long đến Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (23/05/2017 4:26:18 CH)

Phiếu chuyển số 630/PC-UBND về việc chuyển đơn khiếu nại của 04 hộ dân thành phố Hạ Long đến CHủ tịch UBND thành phố Hạ Long. 

Chuyển đơn khiếu nại của 04 hộ dân thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và dự án Hạ Long - Mông Dương (23/05/2017 4:24:07 CH)

Phiếu chuyển số  631/PC-UBND về việc chuyển đơn khiếu nại của 04 hộ dân thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và dự án Hạ Long - Mông Dương. 

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hải trú tại tổ 2, khu 5, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (23/05/2017 4:22:07 CH)

Phiếu chuyển số 632/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hải trú tại tổ 2, khu 5, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Trần Thị Sửu, tổ 32, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (23/05/2017 4:20:34 CH)

Phiếu chuyển số 633/PC-UBND chuyển đơn của bà Trần Thị Sửu, tổ 32, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ  Long.

 

Chuyển đơn của bà Đinh Thị Oanh, đại diện cho các hộ dân khu dân cư công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long, thành phố Hạ Long (Đã gửi bản giấy kèm theo đơn) (23/05/2017 3:01:11 CH)

Phiếu chuyển số 615/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Đinh Thị Oanh, đại diện cho các hộ dân khu dân cư công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long, thành phố Hạ Long (Đã gửi bản giấy kèm theo đơn).

Chuyển đơn tố cáo của bà Phạm Thị The, trú tại tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (Đã gửi bản giấy kèm theo đơn) (23/05/2017 2:59:59 CH)

Phiếu chuyển số 616/QĐ-UBND vè việc chuyển đơn tố cáo của bà Phạm Thị The, trú tại tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (Đã gửi bản giấy kèm theo đơn).


Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiên, trú tại tổ 81, khu 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (23/05/2017 2:35:36 CH)

Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kiên, trú tại tổ 81, khu 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Nguyễn Văn Lập - Lê Thị Uông, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (ủy quyền cho bà Ngô Thị Toán khiếu nại) (23/05/2017 2:33:57 CH)

Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Nguyễn Văn Lập - Lê Thị Uông, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (ủy quyền cho bà Ngô Thị Toán khiếu nại).

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Công Tứ, hiện trú tại tổ 10, khu 5, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (23/05/2017 2:31:42 CH)

Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Công Tứ, hiện trú tại tổ 10, khu 5, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của các bà Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Tuyết, phường Hồng Hải, TP Hạ Long (22/05/2017 4:11:49 CH)

Công văn số 3580/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của các bà Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Tuyết, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của bà Vũ Thị Bích nết, thành phố Hạ Long (22/05/2017 4:10:14 CH)

Công văn số 3581/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của bà Vũ Thị Bích nết, thành phố Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của ông Trần Duy Thái, thành phố Hạ Long (22/05/2017 4:08:52 CH)

Công văn số 3582/UBND/TD về việc giải quyết đề nghị của ông Trần Duy Thái, thành phố Hạ Long.

Xử lý đơn của ông Trần Đức Nhan tại tổ 78 khu 8 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (19/05/2017 3:39:24 CH)

Phiếu chuyển số 595/PC-UBND về việc xử lý đơn của ông Trần Đức Nhan tại tổ 78 khu 8 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Giải quyết vụ việc của bà Bùi Thị Thới, thành phố Hạ Long (19/05/2017 3:31:13 CH)

Công văn số 3521/UBND-TD về việc giải quyết vụ việc của bà Bùi Thị Thới, thành phố Hạ Long.

Trang: 1 2 3 4 5 6