Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hoành Bồ

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Chiu, trú tại thôn Đồng Vài, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2) (10/04/2017 3:42:14 CH)

Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Chiu, trú tại thôn Đồng Vài, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2)

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ đăng ký hộ khẩu tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (10/04/2017 8:25:47 SA)

Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ đăng ký hộ khẩu tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của 04 hộ dân gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Lý Thị Tam, Phạm Xuân Định, Tô Thị Loan, huyện Hoành Bồ (24/03/2017 11:02:15 SA)

Phiếu chuyển 333/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 04 hộ dân gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Lý Thị Tam, Phạm Xuân Định, Tô Thị Loan, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (24/03/2017 10:50:48 SA)

Phiếu chuyển 339/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của các ông bà: Vũ Thị Phụng, Đặng Dầu Thiện, Lưu Văn Ly huyện Hoành Bồ (22/03/2017 10:28:22 SA)

Phiếu chuyển 325/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của các ông bà: Vũ Thị Phụng, Đặng Dầu Thiện, Lưu Văn Ly huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND huyện Hoành Bồ giải quyết theo thẩm quyền (09/03/2017 10:26:30 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 272/UBND-TD5 về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND huyện Hoành Bồ giải quyết theo thẩm quyền.

Chuyển đơn của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ (09/03/2017 8:39:49 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 266/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ.

Giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở để thực hiện GPMB nhà máy nhiệt điện Thăng Long (17/02/2017 9:12:01 SA)

Công văn số 883/UBND-TM4 về việc giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở để thực hiện GPMB nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 4, khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (15/02/2017 3:04:22 CH)

Phiếu chuyển 153/UBND-TD v/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 4, khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập (03/02/2017 10:28:20 SA)

Công văn số 564/UBND-TD3 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long (03/02/2017 10:20:34 SA)

Công văn số 563/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Trần Văn Chiu, thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (19/01/2017 9:42:38 SA)

 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Trần Văn Chiu, thôn Đồng Vải, xã  Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao giải quyết kiến nghị của 30 công dân huyện Hoành Bồ (10/01/2017 2:39:32 CH)

Công văn số 128/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của 30 công dân huyện Hoành Bồ.