Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hoành Bồ

Chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọc, trú tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (03/08/2017 10:24:16 SA)

Phiếu chuyển số 1034/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọc, trú tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Giải quyết khiếu nại của ông Liên Văn Dưỡng, trú tại thôn Đồng Văn, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2) (12/07/2017 2:53:41 CH)

Quyết định 2684/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của ông Liên Văn Dưỡng, trú tại thôn Đồng Văn, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2).

Chuyển đơn của 25 công dân huyện Hoành Bồ (06/07/2017 1:57:32 CH)

Phiếu chuyển 896/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của 25 công dân huyện Hoành Bồ.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (23/06/2017 3:12:55 CH)

Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bình, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (25/05/2017 4:12:08 CH)

Phiếu chuyển số 656/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bình, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới (23/05/2017 2:55:55 CH)

Công văn số 3560/UBND-TD3 về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới (22/05/2017 4:04:34 CH)

Công văn số 3560/UBND-TD3 giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình (22/05/2017 2:39:21 CH)

Công văn số 3547/UBND-TD3 về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình.

Giải quyết kiến nghị của 02 hộ dân được bồi thường các công trình và diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do không đảm bảo an toàn (19/05/2017 8:58:14 SA)

Công văn số 3485/UBND-QLĐĐ1 về việc giải quyết kiến nghị của 02 hộ dân được bồi thường các công trình và diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do không đảm bảo an toàn.

 

Chuyển đơn của 13 công dân huyện Hoành Bồ (10/05/2017 8:39:41 SA)

Phiếu chuyển số 535/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 13 công dân huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Báu, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (10/05/2017 8:28:40 SA)

Phiếu chuyển số 539/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Báu, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao giải quyết kiến nghị của một số hộ dân có cây trồng trên rừng phòng hộ hồ Yên Lập (25/04/2017 3:28:53 CH)

Công văn số 2803/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của một số hộ dân có cây trồng trên rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Chiu, trú tại thôn Đồng Vài, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2) (10/04/2017 3:42:14 CH)

Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Chiu, trú tại thôn Đồng Vài, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2)

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ đăng ký hộ khẩu tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (10/04/2017 8:25:47 SA)

Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thơ đăng ký hộ khẩu tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của 04 hộ dân gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Lý Thị Tam, Phạm Xuân Định, Tô Thị Loan, huyện Hoành Bồ (24/03/2017 11:02:15 SA)

Phiếu chuyển 333/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 04 hộ dân gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Lý Thị Tam, Phạm Xuân Định, Tô Thị Loan, huyện Hoành Bồ.

Trang: 1 2