Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hoành Bồ

Giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở để thực hiện GPMB nhà máy nhiệt điện Thăng Long (17/02/2017 9:12:01 SA)

Công văn số 883/UBND-TM4 về việc giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở để thực hiện GPMB nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 4, khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (15/02/2017 3:04:22 CH)

Phiếu chuyển 153/UBND-TD v/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Long, trú tại tổ 4, khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập (03/02/2017 10:28:20 SA)

Công văn số 564/UBND-TD3 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long (03/02/2017 10:20:34 SA)

Công văn số 563/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Trần Văn Chiu, thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (19/01/2017 9:42:38 SA)

 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Trần Văn Chiu, thôn Đồng Vải, xã  Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao giải quyết kiến nghị của 30 công dân huyện Hoành Bồ (10/01/2017 2:39:32 CH)

Công văn số 128/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của 30 công dân huyện Hoành Bồ.