Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hoành Bồ

Giải quyết khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2) (10/10/2017 8:17:02 SA)

Quyết định số 3827/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2).

Chuyển đơn của bà Đặng Thị San, Nguyễn Thị Hồng, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (27/09/2017 9:18:26 SA)

Phiếu chuyển số 1305/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị San, Nguyễn Thị Hồng, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của bà Trần Thị Tư và Lưu Văn Ly, thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (05/09/2017 2:00:46 CH)

Phiếu chuyển số 1222/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Tư và Lưu Văn Ly, thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của 17 hộ dân đến xã Lê Lợi và xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (05/09/2017 1:55:24 CH)

Phiếu chuyển số 1124/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 17 hộ dân đến xã Lê Lợi và xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của các ông Đặng Duy Ngọc, xã Sơn Dương, Đàm Quang Hào, xã Thồng Nhất, huyện Hoành Bồ (28/08/2017 10:40:13 SA)

Phiếu chuyển số 1180/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông Đặng Duy Ngọc, xã Sơn Dương, Đàm Quang Hào, xã Thồng Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Điệp Văn Bẩu trú tại thông Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (21/08/2017 2:45:47 CH)

Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Điệp Văn Bẩu trú tại thông Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọc, trú tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (03/08/2017 10:24:16 SA)

Phiếu chuyển số 1034/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Ngọc, trú tại tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Giải quyết khiếu nại của ông Liên Văn Dưỡng, trú tại thôn Đồng Văn, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2) (12/07/2017 2:53:41 CH)

Quyết định 2684/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của ông Liên Văn Dưỡng, trú tại thôn Đồng Văn, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (lần 2).

Chuyển đơn của 25 công dân huyện Hoành Bồ (06/07/2017 1:57:32 CH)

Phiếu chuyển 896/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của 25 công dân huyện Hoành Bồ.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (23/06/2017 3:12:55 CH)

Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đàm Văn Dũng, trú tại thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bình, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (25/05/2017 4:12:08 CH)

Phiếu chuyển số 656/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bình, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới (23/05/2017 2:55:55 CH)

Công văn số 3560/UBND-TD3 về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới (22/05/2017 4:04:34 CH)

Công văn số 3560/UBND-TD3 giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Hà Thị Tuyết, trú tại thị trấn Trới.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình (22/05/2017 2:39:21 CH)

Công văn số 3547/UBND-TD3 về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Lý Thị Nhất, đại diện 13 hộ dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình.

Giải quyết kiến nghị của 02 hộ dân được bồi thường các công trình và diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do không đảm bảo an toàn (19/05/2017 8:58:14 SA)

Công văn số 3485/UBND-QLĐĐ1 về việc giải quyết kiến nghị của 02 hộ dân được bồi thường các công trình và diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do không đảm bảo an toàn.

 

Trang: 1 2