Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Bình Liêu

Về việc chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lường đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định (12/04/2017 8:42:54 SA)

Phiếu chuyển số 409/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Hoàng Thị Lường đến UBND huyện Bình Liêu để giải quyết theo quy định

Giải quyết đơn thư công dân huyện Bình Liêu (20/03/2017 8:38:42 SA)

Công văn số 1709/UBND-TD2 về việc giải quyết đơn thư công dân huyện Bình Liêu

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN (30/12/2016 12:14:03 CH)

Thông báo số 361/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN.