Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Bình Liêu

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN (30/12/2016 12:14:03 CH)

Thông báo số 361/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lục Thọ Quyền, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh QN.