Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập (03/02/2017 4:13:59 CH)

Công văn số 564/UBND-TD3 về việc  giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện (25/01/2017 2:27:21 CH)

Quyết định 302/QĐ-UBND về việc Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện.

Ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh (25/01/2017 9:49:00 SA)

Công văn số 504/UBND-TD về ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh.

Giải quyết khiếu nại của ông Ngô Gia Lũy, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (10/01/2017 9:20:08 SA)

Quyết định số 45/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Ngô Gia Lũy, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).