Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (24/05/2017 2:48:50 CH)

Công văn số 3637/UBND-QLĐĐ1 về việc trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (22/05/2017 2:42:12 CH)

Công văn số 3548/UBND-TD3 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giao UBND thị xã Quảng Yên giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên (22/05/2017 2:34:40 CH)

Công văn số 3546/UBND-TD3 về việc giao UBND thị xã Quảng Yên giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên.

Chuyển đơn của các ông, bà: Đỗ Văn Quang, Lê Thị Hòa, Hoàng văn Vẻn, Nguyễn Thành Hưng thuộc xã viên HTX Liên Vị 1, thị xã Quảng Yên (19/05/2017 3:00:35 CH)

Phiếu chuyển số 592/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông, bà: Đỗ Văn Quang, Lê Thị Hòa, Hoàng văn Vẻn, Nguyễn Thành Hưng thuộc xã viên HTX Liên Vị 1, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn tố cáo của công dân xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (16/05/2017 9:02:59 SA)

Phiếu chuyển số 559/PC-UBND về việc  chuyển đơn tố cáo của công dân xã Tiền An, thị xã Quảng Yên.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phụng, trú tại thị trấn Trới (16/05/2017 8:59:53 SA)

Phiếu chuyển số 3327/PC-UBND về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phụng, trú tại thị trấn Trới.

Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Sáu, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (16/05/2017 8:57:58 SA)

Công văn số 3327/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Sáu, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên (25/04/2017 3:30:29 CH)

Công văn số 2804/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên.

Giao giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Chí Trung theo ủy quyền của bà Trần Thị Vườn, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (11/04/2017 4:14:16 CH)

Công văn số 2286/UBND-TD3 về việc giao giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Chí Trung theo ủy quyền của bà Trần Thị Vườn, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Đặng Đức Bộ, địa chỉ khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (05/04/2017 1:39:51 CH)

Phiếu chuyển số 385/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Đặng Đức Bộ, địa chỉ khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị An tại thôn Cửa Tràng xã Tiền An thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:15:20 SA)

Quyết định 869/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị An tại thôn Cửa Tràng xã Tiền An thị xã Quảng Yên .

Chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Múi, Nguyễn Văn Vỵ, thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:07:26 SA)

Phiếu chuyển 354/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Múi, Nguyễn Văn Vỵ, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:05:35 SA)

Phiếu chuyển 355/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hữu Quý, trú tại xóm Bãi 4, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (27/03/2017 9:35:49 SA)

Quyết định 824/QĐ-UBND v/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hữu Quý, trú tại xóm Bãi 4, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (22/03/2017 8:33:31 SA)

Phiếu chuyển 314/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Trang: 1 2