Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Việt, trú tại khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (20/06/2017 3:00:20 CH)

Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Việt, trú tại khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nghị, khu Cổng Bấc, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (16/06/2017 3:20:46 CH)

Phiếu chuyển số 754/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nghị, khu Cổng Bấc, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên (16/06/2017 8:54:58 SA)

Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả  trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh, thị xã Quảng Yên (15/06/2017 9:35:28 SA)

Công văn số 4189/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (02/06/2017 3:31:18 CH)

Công văn số 3919/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Nguyễn Thanh Nhựơng trú tại khu Đường Ngang phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (29/05/2017 2:07:08 CH)

Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của Nguyễn Thanh Nhựơng trú tại khu Đường Ngang phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của bà Đinh Thị Loan, đại diện 26 hộ dân Khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (25/05/2017 4:13:12 CH)

Phiếu chuyển số 657/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Đinh Thị Loan, đại diện 26 hộ dân Khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên.

Trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (24/05/2017 2:48:50 CH)

Công văn số 3637/UBND-QLĐĐ1 về việc trả lời đơn khiếu nại của Hợp tác xã Liên Vị 1 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KCN và cảng Nam Tiền Phong tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (22/05/2017 2:42:12 CH)

Công văn số 3548/UBND-TD3 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của ông Đặng Đức Bộ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giao UBND thị xã Quảng Yên giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên (22/05/2017 2:34:40 CH)

Công văn số 3546/UBND-TD3 về việc giao UBND thị xã Quảng Yên giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên.

Chuyển đơn của các ông, bà: Đỗ Văn Quang, Lê Thị Hòa, Hoàng văn Vẻn, Nguyễn Thành Hưng thuộc xã viên HTX Liên Vị 1, thị xã Quảng Yên (19/05/2017 3:00:35 CH)

Phiếu chuyển số 592/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông, bà: Đỗ Văn Quang, Lê Thị Hòa, Hoàng văn Vẻn, Nguyễn Thành Hưng thuộc xã viên HTX Liên Vị 1, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn tố cáo của công dân xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (16/05/2017 9:02:59 SA)

Phiếu chuyển số 559/PC-UBND về việc  chuyển đơn tố cáo của công dân xã Tiền An, thị xã Quảng Yên.

Giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phụng, trú tại thị trấn Trới (16/05/2017 8:59:53 SA)

Phiếu chuyển số 3327/PC-UBND về việc giao UBND huyện Hoành Bồ giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phụng, trú tại thị trấn Trới.

Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Sáu, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (16/05/2017 8:57:58 SA)

Công văn số 3327/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Thị Sáu, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên (25/04/2017 3:30:29 CH)

Công văn số 2804/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên.

Trang: 1 2