Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Chuyển đơn của các ông; Bùi Tiến Khang, Lê Hồng Tuyên, Trương Tiến Hòa, Lê Văn Tuấn, trú tại tổ 2, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (15/02/2017 3:07:57 CH)

Phiếu chuyển 152/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của các ông; Bùi Tiến Khang, Lê Hồng Tuyên, Trương Tiến Hòa, Lê Văn Tuấn, trú tại tổ 2, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Gia tại thị xã Đông Triều (25/01/2017 9:46:36 SA)

Công văn số 539/UBND-QLDD1 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Gia tại thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP sản xuất VLXD Kim Sơn, Đông Triều (17/01/2017 3:48:22 CH)

Văn bản số 338/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP sản xuất VLXD Kim Sơn, Đông Triều

Giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP SXVLXD Kim Sơn, Đông Triều (10/01/2017 2:36:59 CH)

Công văn số 129/UBND-TD3 về việc giao giải quyết kiến nghị của Công ty CP SXVLXD Kim Sơn, Đông Triều.