Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do ông Nguyễn Văn Hải và 32 người, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, khởi kiện (13/04/2017 2:48:13 CH)

 Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do ông Nguyễn Văn Hải và 32 người, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, khởi kiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Chiến, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (11/04/2017 4:18:10 CH)

Công văn số 2396/UBND-TD3 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Chiến, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP thương mại Xuân Sơn, phường Kim Sơn, Đông Triều (30/03/2017 3:52:10 CH)

Công văn 2030/UBND-TD3 v/v giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP thương mại Xuân Sơn, phường Kim Sơn, Đông Triều.

Trả lời nội dung kiến nghị của ông Đoàn Văn Nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SXVLXD Kim Sơn (30/03/2017 3:50:09 CH)

Công văn 2031/UBND-TD3 v/v trả lời nội dung kiến nghị của ông Đoàn Văn Nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SXVLXD Kim Sơn.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Quang tại tổ 6 khu Vĩnh Lập phường Mạo Khê thị xã Đông Triều (28/03/2017 9:12:37 SA)

Quyết định 870/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Quang tại tổ 6 khu Vĩnh Lập phường Mạo Khê thị xã Đông Triều .

Chuyển đơn của ông Trần Văn Quang, đại diện một số hộ dân phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (28/03/2017 9:01:16 SA)

Phiếu chuyển 358/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của ông Trần Văn Quang, đại diện một số hộ dân phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Giải quyết vướng mắc đối với việc xác định ranh giới, diện tích đất đủ điều kiện được bồi thường về đất của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL18 (27/03/2017 2:17:02 CH)

Công văn 1926/UBND-QLDD1 v/v giải quyết vướng mắc đối với việc xác định ranh giới, diện tích đất đủ điều kiện được bồi thường về đất của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL18.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hương, đại diện một số hộ dân phường Mạo Khee, thị xã Đông Triều (24/03/2017 10:54:29 SA)

Phiếu chuyển 337/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hương, đại diện một số hộ dân phường Mạo Khee, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của 43 hộ dân Cụm dân cư số 9, 10, 11, thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (24/03/2017 10:44:24 SA)

Phiếu chuyển 340/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của 43 hộ dân Cụm dân cư số 9, 10, 11, thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông, bà Trần Văn Thủy, Vũ Tiến Dũng, Đoàn Thị Tuyết, thị xã Đông Triều (24/03/2017 10:43:02 SA)

Phiếu chuyển 341/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của các ông, bà Trần Văn Thủy, Vũ Tiến Dũng, Đoàn Thị Tuyết, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Mát, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hoàng Phương, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều (14/03/2017 8:30:56 SA)

Công văn 285/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của các ông, bà: Nguyễn Văn Quân, Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Mát, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hoàng Phương, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp phường Mạo Khê thị xã Đông Triều (13/03/2017 8:59:00 SA)

Quyết định 709/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Tiếp phường Mạo Khê thị xã Đông Triều

Chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến thị xã Đông Triều giải quyết theo thẩm quyền (09/03/2017 10:32:27 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 269/UBND-TD5 về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến thị xã Đông Triều giải quyết theo thẩm quyền.

Trang: 1 2