Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1198

Đã truy cập :

134935689
Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Tăng cường công tác tuyên truyền về đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 1345/STTTT-TTBCXB ngày 15/11/2017  v/v tăng cường công tác tuyên truyền về đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt  khó khăn trên địa bàn tỉnh

Báo cáo thực trạng hoạt động Cổng TTĐT thành phần

 Tài liệu tham khảo tại văn bản số 1203/STTTT-TTBCXB, ngày 13/10/2017 V/v báo cáo thực trạng hoạt động Cổng TTĐT thành phần

Tài liệu tham khảo hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 1085/STTTT-TTBCXB, ngày 19/9/2017 V/v hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 981/STTTT-TTBCXB, ngày 25/8/2017 V/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

 Tài liệu tham khảo tại văn bản số 981/STTTT-TTBCXB, ngày 25/8/2017  V/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Mẫu phiếu khảo sát thực trạng và kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại

Mẫu phiếu khảo sát thực trạng và kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại và Nghị định về quản lý thông tin đối ngoại của Chính phủ

Tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

 Tài liệu tham khảo tại văn bản số 875/STTTT-TTBCXB, ngày 08/8/2017 v/v tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 655/STTTT-TTBCXB, ngày 07/6/2017 v/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 655/STTTT-TTBCXB, ngày 07/6/2017  v/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 579/STTTT-TTBCXB, ngày 24/5/2017 v/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Tài liệu tham khảo tại văn bản số 579/STTTT-TTBCXB, ngày 24/5/2017 v/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 do Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế phát hành gồm: Kiểm soát phòng ngừa ngộ độc rượu và Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.

Tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế 2017

 Sở TTTT giới thiệu các văn bản liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu tuyên truyền Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 Tài liệu bao gồm 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 01 Quyết định của tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.

Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

 Thông tư này Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 28 Luật báo chí

Luật báo chí

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí

Tài liệu tuyên truyền Ngày Công tác xã hội Việt Nam 2/3/2017

Tài liệu tuyên truyền Ngày Công tác xã hội Việt Nam 2/3/2017

Quyết định số 517/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017

 Quyết định số 517/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Kế hoạch số 2614/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Kế hoạch số 2614/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Biểu mẫu thống kê thực trạng cơ sở vật chất và tình trạng hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện

Biểu mẫu thống kê thực trạng cơ sở vật chất và tình trạng hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện

Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

125 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3638468; Fax:  0203.3638822; Email: banbientap@quangninh.gov.vn