Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

929

Đã truy cập :

135143208
Bưu chính viễn thông

Phối hợp tuyên truyền thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Văn bản số 242/STTTT-BCVT ngày 10/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tuyên truyền thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng

QUY CHẾ Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các Cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Dự thảo lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh

Bản dự thảo lần 2 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh giai đoan năm 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Danh mục quy phạm văn bản hết hiệu lực hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTTT

Danh mục quy phạm văn bản hết hiệu lực hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTTT

Dự thảo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh

Bản dự thảo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ninh giai đoan năm 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Dự thảo Mạng truyền số liệu chuyên dùng

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các văn bản về quản lí internet

Các văn bản về quản lí internet

Dự thảo Quy định quản lí Internet

Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Luật bưu chính

Một số văn bản liên quan đến Bưu chính và viễn thông công ích

Danh sách các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Danh sách các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm định về tần số và thiết bị vô tuyến điện

Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm định về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đầu tư,mua sắm thiết bị phát thanh, truyền hình tương tự mặt đất

Danh sách các hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh

Danh sách các hộ nghèo và cận nghèo của các huyện trong tỉnh

125 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3638468; Fax:  0203.3638822; Email: banbientap@quangninh.gov.vn