Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

923

Đã truy cập :

135143243
Trung tâm CNTT-TT


 

 

 

Giám đốc : Nguyễn Trung Tiến

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học QL các hệ thống thông tin, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.333

Điện thoại di động: 0913.388.266

Email: nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

Phụ trách: chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Trung tâm.

 - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Kế hoạch, tài chính; Hành chính, nội vụ;

+ Tham mưu xây dựng chính sách hạ tầng Công nghệ thông tin;

+ Đào tạo; Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân;

- Công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng: Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển; Hành chính - Tổng hợp. 

 

 Phó giám đốc: Phùng Thế Phương

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.366

Điện thoại di động: 0912.654.456

Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn 

Phụ trách:- Giúp việc cho Giám đốc quản lí, chỉ đạo các công tác:

+ Quản lý các hệ thống thông tin của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Camera giám sát tại Trụ sở Liên cơ quan số 2,…

+ Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

+ Tổ chức thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử;

+ An ninh, an toàn thông tin; ứng cứu, khắc phục sự cố hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh;

+ Thường trực thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

+ Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát các dự án công nghệ thông tin và viễn thông trong tỉnh;

+ Các hoạt động dịch vụ; Các hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Các nội dung họp: giao ban chuyên môn của Trung tâm.

- Là đầu mối liên hệ với: Hội tin học Quảng Ninh, các tổ chức, các hội trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng: Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
 

 

 

 

Trưởng phòng: Đoàn Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 01669.601.280

Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công.


 

  

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hiền

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.336

Điện thoại di động: 0974.159.886

Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn

Phụ trách công tác kế toán, tài chính

  

Phạm Thị Trang

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 01234.130.448

Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách cập nhật thông tin lên Cổng điện tử; rà soát kiểm tra thông tin trên các cổng thành phần; thư ký biên tập trang tin qnict.vn

 

Trần Thị Thu Trang

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 0982.893.146

Email: tranthithutrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Văn thư, tạp vụ

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU

 

 

 

  

Trưởng phòng : Vũ Tiến Đạt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911

Điện thoại di động: 0986.536.888

Email: vutiendat@quangninh.gov.vn

 Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trực tiếp theo dõi và điều hành hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức triển khai trực ban ứng cứu sự cố và tiếp nhận thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

  

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ tin kĩ thuật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911

Điện thoại di động: 0988.893308

Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn

 


 

Phó trưởng phòng: Phạm Quốc Tiến

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.338

Điện thoại di động:0974.708.780

Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

 

 

 

  

Hoàng Hồng Quân

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động:0127.6219898

Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn

Phụ trách hệ thống thư điện tử của tỉnh.

 

 


 

Đoàn Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0988357980

Email: doanvandung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi thông tin vệ tinh. 

  

 

Nguyễn Xuân Thành

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0918.596.669

Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi trung tâm tích hợp dữ liệu.


 

Hồ Văn Hảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ Thống Điện

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0975598663

Email: hovanhao@quangninh.gov.vn

 Phụ trách công tác: Quản lý, giám sát, thực hiện việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố các thiết bị thuộc hạ tầng kỹ thuật điện, điều hòa UPS và thiết bị phụ trợ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

 

Dương Văn Hải

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0936 656 468

Email:duongvanhai@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

 

Trần Hồng Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 01677604685

Email:tranhongngoc@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

 

Vũ Hồng Hải

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Kỹ thuật công nghệ và máy tính

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0936.593.503

Email: vuhonghai.sttvtt@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

 

 

Trần Mạnh Cường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0986210641

Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

Nguyễn Gia Khánh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động: 01656336789

Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý vận hành hệ thống máy chủ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
 

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Thái Ninh

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại vănphòng: 0203.3533.558

Điện thoại di động: 0912.348.911

Email: vuthaininh@quangninh.gov.vn  

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT

  

   

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Liên

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Điện tử

Trình độ LLCT: Sơ cấp

 Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động: 0942.682.800

Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn

 Phụ trách giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT.

  

 

  

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Huyền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động:0917.386.396

Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Hạnh

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.558

Điện thoại di động:0973.365.568

Email: phamvanhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phạm Thị Minh Hồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động:  0936.305.886

Email:phamthiminhhong@quangninh.gov.vn

Phụ trách công tác tham mưu lập và thanh lý các hợp đồng kinh tế; theo dõi quyết toán và công nợ.

 

 

  

Phạm Xuân Khuê 

(Biệt phái sang Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử)

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động:  0914802316

Email: phamxuankhue@quangninh.gov.vn

Phụ trách xây dựng lập hồ sơ dự án; tham gia đấu thầu và tổ chức đấu thầu.  

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Vị trí và chức năng

 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, có chức năng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh; quản lý, quản trị, vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Quảng Ninh; tổ chức triển khai các hoạt động sự nghiệp, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; có trụ sở riêng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

Nhiệm vụ

 

1. Công tác quản lý, quản trị, vận hành:

a) Quản lý, quản trị, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, ổn định, an toàn, an ninh thông tin;

b) Quản lý, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin do UBND tỉnh giao: Cổng thông tin điện tử Tỉnh, Thư điện tử công vụ của Tỉnh, hệ thống các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh;

c) Quản lý, trực xử lý thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmarsat BGAN.

2. Công tác An toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng, máy tính:

a) Xử lý kịp thời các vấn đề an toàn, an ninh thông tin trong Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh;

b) Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT) điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính;

c) Phối hợp triển khai các giải pháp, biện pháp, tiêu chuẩn, dịch vụ kỹ thuật về an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức theo quy định của Nhà nước.

3. Công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

a) Nghiên cứu, triển khai các Kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm, theo giai đoạn của Tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh;

b) Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, xây dựng, thiết kế, và chuyển giao công nghệ phần cứng, phần mềm, website, giải pháp mạng, truyền thông mạng xã hội cho các cơ quan, tổ chức;

c) Hợp tác, liên danh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Công tác đào tạo, bồi  dưỡng, tập huấn:

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin thuộc hệ thống Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp;

b) Tổ chức hoặc liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức thi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ về công nghệ thông tin.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông.

5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ:

a) Tư vấn cung cấp thiết bị; triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Thực hiện cung cấp các dịch vụ an toàn thông tin mạng;

c) Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

d) Thực hiện các dịch vụ công: đăng ký và duy trì tên miền; lưu trữ, sao lưu; quản trị các hệ thống thông tin và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin.

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tích hợp và khai thác các hệ thống thông tin, hình thành kho thông tin số phục vụ cho công tác lãnh đạo và điều hành của các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân;

f) Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông;

g) Khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

6. Thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tỉnh và của Sở; Thực hiện ký kết các hợp đồng lao động khi có ý kiến đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Quyết định của Giám đốc Sở; tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Quyền hạn

 

Trung tâm được quyền thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số  16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

 

 

Liên hệ công tác: 

Trung tâm Công nghệ thông tin vàTruyền thông

ĐC: ngõ 12 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điệnthoại:      033.3533.388

Mã sốthuế:     5700988296

Email:             qnict@quangninh.gov.vn

Website:         http://qnict.vn/

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3638468; Fax:  0203.3638822; Email: banbientap@quangninh.gov.vn