Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

937

Đã truy cập :

135143257
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản ấn phẩm, mở thêm chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Thông tin - Truyền thông
2391/QD-UBND 29/07/2016 Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Thông tin - Truyền thông
2347/2016/QĐ-UBND 27/07/2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Thông tin - Truyền thông
258/QĐ-TTg 19/02/2016 Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam Thông tin - Truyền thông
4122/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định ban hành Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Thông tin - Truyền thông
2464/CXBIPH-QLXB 25/04/2015 Văn bản phối hợp thu hồi xuất bản phẩm Thông tin - Truyền thông
979/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh Thông tin - Truyền thông
839/QĐ-UBND 30/03/2015 Quyết định phê duyệt lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng năm 2030 Công nghệ thông tin
479/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh Công nghệ thông tin
735/QĐ-CXBIPH 08/02/2015 Quyết định thu hồi xuất bản phẩm Thông tin - Truyền thông
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3638468; Fax:  0203.3638822; Email: banbientap@quangninh.gov.vn