Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

21259

Đã truy cập :

50954912
  
THPT Uông Bí

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí. tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333854443; Fax: 0333856320

E-mail: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

 

Hiệu Trưởng:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:

 

   Phó Hiệu Trưởng: Ngô Thị Liêm
 

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0985382134

 

Phó Hiệu Trưởng: Trần Thị Tân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0904250309

 

Phó Hiệu Trưởng: Lê Thanh Huyền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD:  

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0982923578

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgddt@quangninh.gov.vn