Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1120

Đã truy cập :

134858424
  
THPT Uông Bí

 

 

 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

 Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí.

 Điện thoại: 0333854443; Fax: 0333856320

E-mail: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

 BAN GIÁM HIỆU

 

 

 Hiệu Trưởng: Mạnh Hồng Hải

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ QLGD:

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0333851432

Điện thoại di động: 0913370579

 

 

 


 

 

 Phó Hiệu Trưởng: Đinh Thị Thuỳ Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 01663929200

 

 

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: Lê Thị Thanh Thơ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ QLGD:  

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 - Điện thoại di động: 0904083936


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn