Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

178

Đã truy cập :

91440374
  
THPT Uông Bí

 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

 

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí. tỉnh Quảng Ninh

 

Điện thoại: 0333854443; Fax: 0333856320

 

 

E-mail: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

Hiệu Trưởng: Nguyễn Ngọc Hải

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý

Trình độ QLGD: Chứng chỉ

Trình độ LLCT&QLNN: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0333851432

Điện thoại di động: 0989565356


 

   Phó Hiệu Trưởng: Ngô Thị Liêm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

Trình độ QLGD: Chứng chỉ

Trình độ LLCT: Trung cấp

 

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động: 0985382134 

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng: Trần Thị Tân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 

- Điện thoại di động: 0904250309

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng: Lê Thanh Huyền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ QLGD:  

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng:

 

 

- Điện thoại di động: 0982923578

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgddt@quangninh.gov.vn