Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1787

Đã truy cập :

108812124
  
THPT Mông Dương

TRƯỜNG THPT MÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại:  ; Fax:  

E-mail:  .quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành Định

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại phòng làm việc:

- Điện thoại di động:

 

Phó Hiệu Trưởng: Văn Tiến Đúng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại phòng làm việc:

- Điện thoại di động:

 

Phó Hiệu Trưởng: Vũ Bích Liên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại phòng làm việc: (033) 3.962.261

- Điện thoại di động: 0904.126.370

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng:

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn