Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1401

Đã truy cập :

137070438
  
THPT Mông Dương

 

TRƯỜNG THPT MÔNG DƯƠNG

 

Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh

 

Điện thoại:  ; Fax:  

 

E-mail:  .quangninh@moet.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành Định

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

- Trình độ QLGD:

 

 

- Trình độ LLCT:

 

 

- Điện thoại phòng làm việc:

 

 

- Điện thoại di động:

 

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng: Từ Thị Ngoan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – SP Địa lý

- Trình độ QLGD: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3868.194

 

- Điện thoại di động: 0936.848.366

- Địa chỉ Email: tuthingoan.c3mongduong@quangninh.edu.vn

 

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thái Quảng


 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân – SP Toán

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3962.261

 

- Điện thoại di động: 0973.384.998

- Địa chỉ Email:  nguyenthaiquang.c3mongduong@quangninh.edu.vn

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn