Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

871

Đã truy cập :

137387537
  
THPT Lê Hồng Phong

 

  

 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 865208; Fax: ............................

E-mail: c3lehongphong.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Ngô Bá Uyên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0912.392.594

- Điện thoại văn phòng: 0333.729.88

- Địa chỉ Email: ngouyen2109@gmail.com

 

 Phó Hiệu Trưởng: Vũ Mạnh Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:  Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.935.900

- Điện thoại di động: 0914.667.815

- Địa chỉ Email: vumanhcuong08061981@gmail.com

 

  Phó Hiệu Trưởng:  Lưu Thị Thu Hòa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333.728.197

- Điện thoại di động: 0983.442.576

- Địa chỉ Email: luuthuhoamc@gmail.com


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn