Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

23661

Đã truy cập :

44153989
  
THPT Hồng Đức

TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC

Địa chỉ: Phố Đồng Tiến-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3 856 959.; Fax: ............................

E-mail: c3hongduc.quangninh@moet.edu.vn

 

 

Hiệu Trưởng:

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại phòng làm việc:

- Điện thoại di động:

 

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thanh Hoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh-KTNN

- Trình độ QLGD: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 033.3.851.559

- Điện thoại di động: 0986.656.080

 

Phó Hiệu Trưởng: Trần Văn Huân

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0333.851.559

- Điện thoại di động: 0975.721.050

 

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgddt@quangninh.gov.vn