Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

907

Đã truy cập :

135142595
  
THPT Hải Đảo


TRƯỜNG THPT HẢI ĐẢO

Địa chỉ: Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3874248; Fax: 033.3874248

E-mail: c3haidao.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU 

 

Hiệu Trưởng: Trần Ngọc Toàn

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Trình độ Quản lý: Lớp Quản lý GD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 033.3793690

- Điện thoại di động: 0912330811

 

 

 Phó Hiệu Trưởng:  Ngô Quốc Trí

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Quản lý: Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 033.3993651

- Điện thoại di động: 0333500986

 

Phó Hiệu Trưởng:  Nguyễn Đức Dũng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Quản lý:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại phòng làm việc:  033.3993650

- Điện thoại di động:  0912359751

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn