Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1813

Đã truy cập :

108812221
  
THPT Hòn Gai

 

TRƯỜNG THPT HÒN GAI

Địa chỉ: 251 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333825331; Fax: ............................

E-mail: c3hongai.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU


Hiệu Trưởng: Nguyễn Linh

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT: cao cấp LLCT

- Điện thoại văn phòng: 033

- Điện thoại di động: 0913396150

 

- Email: nguyenlinh.c3hongai@quangninh.edu.vn

 


 

Phó Hiệu Trưởng: Vũ Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa lí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ QLGD: Đang học

- Điện thoại văn phòng: 0333825289

- Điện thoại di động: 0904823344


Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Hồng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Ngữ Văn

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại phòng làm việc: 0333655977

- Điện thoại di động: 0916138661

- Email: nguyenthituyethong.c3hongai@quangninh.edu.vn

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn