Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1151

Đã truy cập :

134858910
  
THPT Hòn Gai

 

  

 TRƯỜNG THPT HÒN GAI 

Địa chỉ: Phường Hồng Hải – TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 825331; Fax: ............................

E-mail: c3hongai.quangninh@moet.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

  Hiệu Trưởng: Nguyễn Linh 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0913396150

- Địa chỉ Email: c3hongai.quangninh@moet.edu.vn

 

 Phó Hiệu Trưởng: Vũ Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD:  Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033829625

- Điện thoại di động: 0904823344

- Địa chỉ Email: vuthiphuong.c3hongai@quangninh.edu.vn

 

  Phó Hiệu Trưởng:  Bùi Văn Giang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

- Trình độ QLGD:

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333655438

- Điện thoại di động: 0973533568

- Địa chỉ Email: buivangiang.c3hongai@quangninh.edu.vn


 Phó Hiệu Trưởng:  Nguyễn Thị Tuyết Hồng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ QLGD: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333655977

- Điện thoại di động: 0916138661

- Địa chỉ Email: nguyenthituyethong.c3hongai@quangninh.edu.vn


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn