Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1130

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Hoạt động HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

09/01/2017 6:00:00 CH

 Chiều ngày 9-1, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh để nắm bắt công tác kiểm soát chi các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc với KBNN tỉnh

 Theo báo cáo của KBNN tỉnh, trong những năm qua, KBNN tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị trong khối tài chính, các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản và ủy nhiệm thu để thực hiện tập trung các khoản thu vào ngân sách Nhà nước nhanh chóng, kịp thời; công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua KBNN được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Đặc biệt, KBNN kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch năm 2016 đúng quy định.

Tại cuộc họp, KBNN tỉnh đã kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2017 và các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền giải quyết của KBNN tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia phát biểu các thành viên trong Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh qua hệ thống KBNN từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Từ năm 2017, Quảng Ninh thực hiện mạnh mẽ phân cấp triệt để các nguồn vốn đầu tư phát triển nhằm quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiệu quả. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết 38/2016/NĐ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Thống nhất nguyên tắc những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh và được HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh điều hành giữa hai kỳ họp có liên quan đến lĩnh vực ngân sách, đầu tư thì trong quá trình kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại KBNN tỉnh phải được bảo đảm có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh khi thực hiện; kiểm soát nội dung chi phù hợp tiêu chuẩn, định mức chế độ cấp có thẩm quyền quy định, đặc biệt phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo Nghị quyết 16 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh.

Để công tác điều hành ngân sách Nhà nước được thực hiện hiệu quả hơn, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu KBNN tỉnh tăng cường sự gắn kết, thường xuyên báo cáo về tình hình giải ngân vốn để Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt được.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị KBNN thông qua thực tiễn kiểm soát chi ngân sách Nhà nước ở địa phương thời gian qua phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc để tiếp tục xây dựng quy chế, kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua KBNN theo hướng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà Nước phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, thủ tục hành chính của tỉnh.

Trong quản lý chi ngân sách Nhà nước đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình khoa học, đơn giản rõ ràng, công khai minh bạch, thực hiện có hiệu quả cho người được kiểm soát là các đơn vị quản lý, người thụ thưởng. Qua đó góp phần đắc lực vào quá trình đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách của tỉnh và các địa phương./.


 

 

 

 Theo QNP


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn