Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1226

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Hoạt động HĐND tỉnh

Nâng cao trọng trách trước cử tri và nhân dân

01/01/2017 8:00:00 SA

 Năm 2016 là năm đầu hoạt động nhiệm kỳ mới (2016-2021) của HĐND tỉnh khoá XIII. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các khoá trước, HĐND tỉnh khoá XIII tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động nhằm duy trì tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động khai thác cát của Công ty CP Viglacera Vân Hải tại xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn), tháng 9-2016.

 HĐND tỉnh khoá XIII tiếp bước hoạt động trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của tỉnh... Ngay những ngày đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã đề ra các giải pháp, trong đó xác định tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới mạnh mẽ hoạt động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND, người đứng đầu cơ quan chức năng, cơ quan giúp việc và phát huy sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Ngay sau kỳ họp thứ nhất kiện toàn nhân sự, HĐND tỉnh đã chỉ đạo ổn định tổ chức, rà soát sửa đổi ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Từ đó, khẩn trương rà soát, chuẩn bị nội dung các kỳ họp với tinh thần đổi mới, theo hướng đi vào thực chất.

Đặc biệt, hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, giải quyết khiếu nại của công dân được HĐND tỉnh đổi mới theo hướng tăng đối thoại trực tiếp. Công tác khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, những vấn đề cốt lõi, bảo đảm cho các nghị quyết về cơ chế, chính sách khi ban hành sát đúng hơn với thực tiễn địa phương. Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Thường trực Hội đồng đã phân công công việc cho các ban, tổ đại biểu và Văn phòng HĐND bám sát chức năng, nhiệm vụ và chủ động tiếp cận các vụ việc, sự việc ngay từ đầu. Nếu như trước đây, trước kỳ họp, các đại biểu và tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của cử tri, tập hợp chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo Thường trực HĐND, thì nay Thường trực HĐND đã kiểm tra lại việc giải quyết đó, làm rõ những việc đã và chưa được giải quyết, chưa đạt hiệu quả của các đơn vị, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp thiết thực. Khi có kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, Thường trực HĐND yêu cầu tổ đại biểu HĐND tiến hành giám sát, xem xét thực tế kiến nghị đã được giải quyết như thế nào, đồng thời trực tiếp đôn đốc và giám sát việc thực hiện công việc của các tổ đại biểu HĐND... Cách  làm này đã giúp các sự việc, vụ việc và những kiến nghị của cử tri được giải quyết thấu đáo, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của người dân.

Trong năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề và nhiều cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, tập trung vào những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm. Qua đó, giúp Thường trực HĐND và các Ban HĐND nắm bắt tốt hơn tình hình chấp hành chính sách pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực. Nổi bật, thông qua giám sát về công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất, cát san nền trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phát hiện một số đơn vị chưa nghiêm túc tuân thủ giấy phép khai thác khoáng sản và thiết kế đã phê duyệt; công tác bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường tại nhiều khu vực khai thác, chế biến khoáng sản chưa đảm bảo quy định; quản lý, sử dụng đất của nhiều đơn vị chưa theo đúng quy định; quản lý nhà nước sau cấp giấy phép và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu...

Cũng thông qua khảo sát việc thực hiện số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND, theo hướng tinh giản, quy định rõ và đầy đủ hơn các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố và quy định các tiêu chí để thực hiện việc khoán kinh phí hoạt động sát với thực tiễn. Hay qua giám sát việc thực hiện Chương trình 135, Đề án 755, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiều nội dung thiết thực từ những bất cập trong thực tiễn, từ đó ban hành Nghị quyết về cơ chế bố trí nguồn lực thực hiện Đề án đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, nhằm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020... Đặc biệt hơn, thông qua giám sát đã góp phần đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết nhiều vấn đề cử tri kiến nghị, khiếu nại, như: Hỗ trợ huyện Bình Liêu xây dựng 10 công trình cấp nước tập trung và công trình nước sinh hoạt cho 753 hộ dân; điều chỉnh quy hoạch của Dự án Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ổn định cuộc sống...

Từ thực tiễn phát triển của địa phương, cũng như những bất cập, cần có những quyết sách để từng bước tháo gỡ, năm 2016 HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 61 nghị quyết, trong đó có 47 nghị quyết về quy hoạch, chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nỗ lực trong thực hiện hai chức năng chủ yếu là quyết định và giám sát, HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.Theo BQN


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn