Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1432

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Hoạt động văn phòng HĐND tỉnh

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng

26/12/2016 8:00:00 CH

 Chiều nay (26/12), Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng; đồng chí Trần Xuân Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi sinh hoạt

 Tại cuộc sinh hoạt, đại diện 06 chi bộ của Đảng bộ đã trình bày các báo cáo tham luận liên quan đến  công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng như: Công tác tuyên truyền, giáo dục rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, xử lý kịp thời, chính xác đảng viên vi phạm; tăng cường kiểm tra giám sát của Đảng để góp phàn ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm trong sinh hoạt chi bộ...

Sau khi nghe tham luận, các đại biểu sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến,  trong đó khẳng định, trước đó các chi bộ đã tích cực triển khai sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ mình và được các đảng viên hưởng ứng nhiệt tình. Do đó, các bài tham luận đã nêu ra những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các tồn tại, hạn chế khuyết điểm, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng như: Các chi bộ cần đổi mới, cải tiến môi trường sinh hoạt chi bộ để thực hiện tự phê bình và phê bình một cách dân chủ, công khai, đạt hiệu quả thiết thực; cần thực hiện nghiêm giữa “nói” đi đôi với “làm”; cần cụ thể hóa những nhận diện biểu hiện “tự diễn biến” của từng cá nhân, từng chi bộ để có giải pháp phù hợp, sát thực hơn…

  Đ/c Trần Xuân Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu ý kiến 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Xuân Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề của cơ quan đảm bảo chu đáo, công phu, tỷ mỉ; nội dung và chủ đề sát thực. Đặc biệt, ngay tại buổi sinh hoạt, Đảng bộ đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết để xin ý kiến các đảng viên, sau khi kết thúc sẽ ban hành nghị quyết. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các chi bộ khi phân công đảng viên trình bày tham luận cần đổi mới cách thức trình bày tham luận (trình chiếu slide), chỉ trình bày vấn đề cốt lõi, dành nhiều thời gian cho thảo luận; các giải pháp cần đề ra tiến độ khắc phục, chỉ rõ các biểu hiện và xác định thời gian giải quyết; cần nêu các ưu điểm để phát huy, thời gian cam kết khắc phục của từng cá nhân, chi bộ; đồng thời đề nghị Đảng bộ hoàn thiện các tài liệu liên quan để Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chọn làm mẫu cho các tổ chức cơ sở đảng khác trong toàn đảng bộ tỉnh học tập .

 Chi bộ Phòng Công tác đại biểu Quốc hội trình bày tham luận lại buổi sinh hoạt  

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh yêu cầu các đảng viên, các chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên; hoàn chỉnh các chuyên đề tham luận đảm bảo về nội dung (chỉ rõ các biểu hiện, giải pháp cần gắn với thực tiễn của chi bộ, đảng bộ). Đảng bộ sẽ hoàn chỉnh nghị quyết chuyên đề ban hành phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan ngay sau buổi sinh hoạt chuyên đề này. Đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ và cán bộ đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 14/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 105/KH-ĐU ngày 23/12/2016 về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để đem lại hiệu quả cao./.Phạm Hà


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn