Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1493

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Các hoạt động khác

Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

29/11/2016 12:00:00 CH

 

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp từ 4,0-5,5%/năm

 Theo đó, mục tiêu tổng quát của quy hoạch nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh những sản phẩm nông, lâm nghiệp có lợi thế của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong ngành nông, lâm nghiệp. Đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển nông nghiệp và kết hợp phục vụ các ngành kinh tế, xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp từ 4,0-5,5%/năm, trong đó: trồng trọt tăng 1,5%/năm, chăn nuôi tăng 8,2-8,5%/năm, dịch vụ nông nghiệp tăng 3,0%/năm, lâm nghiệp tăng 8,0%/năm; độ che phủ rừng đạt 54,0-55,0% và nâng cao chất lượng rừng; có 85,0% diện tích gieo trồng được tưới, tiêu nước chủ động, cơ bản hoàn thành kiên cố hóa kênh mương nội đồng; có 98,0% hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp từ 5,5-6,5%/năm, trong đó: trồng trọt tăng 2,0%/năm, chăn nuôi tăng 8,5-9,0%/năm, dịch vụ nông nghiệp tăng 5,0%/năm; lâm nghiệp tăng 10,0%/năm; độ che phủ rừng đạt ổn định 55,0% và tập trung làm giàu rừng; phấn đấu đến năm 2030 có 100% diện tích gieo trồng được tưới, tiêu chủ động.

Để đạt được mục tiêu đề ra, quy hoạch xây dựng một số giải pháp về đất đai; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông nghiệp; cơ chế, chính sách và đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường./.Theo QNP


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn