Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1926

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Các hoạt động khác

Thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh

28/11/2016 5:00:00 CH

 HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Ninh khuyến khích, thu hút nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại các đô thị, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 Theo đó, mục tiêu Nghị quyết nhằm phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng trọng điểm, mũi nhọn, mang tính đột phá; duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, nâng cao đóng góp của ngành thương mại vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; thực hiện tốt chức năng cung ứng, tiêu thụ và trung chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng nội địa và thúc đẩy xuất khẩu. Đồng thời, phát triển hạ tầng thương mại với cơ cấu cân đối, hợp lý, đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, theo hướng ngày hiện đại với mục tiêu hiệu quả, bảo vệ môi trường và văn minh thương mại.

Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Giá trị tăng thêm ngành thương mại tăng bình quân 12,5-13,5%/năm giai đoạn 2016-2020; 14,5-15,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 10-11%/năm giai đoạn 2026-2030. Kinh tế thương mại chiếm tỷ trọng 10-11% trong GRPD toàn tỉnh vào năm 2020; 11-12% vào năm 2025 và 12-13% vào năm 2030.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 17-18%/năm; giai đoạn 2021-2025 tăng 18-19%/năm và trên 21%/năm cho giai đoạn 2026-2030. Kim ngạch xuất khẩu đạt tốc độ tăng 3-5%/năm giai đoạn 2016-2020; tăng 9,5%-10,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 11-12%/năm giai đoạn 2026-2030. Kim ngạch nhập khẩu đạt tốc độ tăng 13-14%/năm giai đoạn 2016-2020; tăng 10-11%/năm giai đoạn 2021-2025 và dưới 10%/năm giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết cũng đề ra các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch, bao gồm giải pháp thu hút nguồn lực; hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thương mại; tổ chức quản lý; hợp tác vùng, quốc gia và quốc tế; phát triển thị trường nông thôn; phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường./.



Theo QNP


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn