Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

546

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Tài liệu các kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp thứ 11

05/09/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 10

05/09/2016 12:00:00 SA

Tài liệu kỳ họp 2

30/08/2016 11:00:00 SA

Kỳ họp thứ 13

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 14

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 15

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 16

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 17

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 18

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 19

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 20

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 21

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 22

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 23

29/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 12

29/08/2016 3:00:00 CH

Kỳ họp thứ 3

26/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 4

26/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 5

26/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 6

26/08/2016 4:00:00 CH

Kỳ họp thứ 7

26/08/2016 4:00:00 CH


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.833843; Fax: 033.833700; Email: hdnd@quangninh.gov.vn