Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

64

Đã truy cập :

21755
Tin hoạt động

Hội nghị tham vấn Luật Thủy sản (sửa đổi)

18/09/2017 4:00:00 CH


 Tại hội nghị, đã có 14 lượt ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi). Cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo Luật, các đại biểu tham gia ý kiến đối với một số điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật. Trong đó, tập trung vào chính sách nhà nước đối với hoạt động thủy sản; hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản; quy định đối tượng đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quy hoạch quản lý phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp; quy định đối với lực lượng kiểm ngư; quản lý nhà nước về hoạt động thủy sản; quy định thuê mặt nước trong phát triển thủy sản; quy định đánh bắt khai thác thủy sản trong lòng di sản hoặc danh lam thắng cảnh…

Liên quan đến chính sách nhà nước trong hoạt động thủy sản, nhiều ý kiến đề nghị việc xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tàu cá hạng mục hạ tầng thiết yếu… cần bổ sung thêm chợ thủy sản; quy định hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực từng thời kỳ để chính sách được thực hiện thường xuyên; hỗ trợ phát triển thủy sản vùng sâu, vùng xa…

Với cơ quan kiểm ngư, các ý kiến đồng tình với phương án cần thiết xây dựng tổ chức kiểm ngư tại cấp Trung ương và cấp tỉnh. Tuy nhiên đề nghị cần xem xét sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các tổ chức khác..

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng thời, thống nhất một số nội dung tham gia vào dự thảo Luật. Cụ thể, đề nghị thống nhất quy định trong Luật Thủy sản (sửa đổi) phù hợp với một số luật khác liên quan đến lĩnh vực thủy sản; bổ sung các điều có cùng nội dung vào cùng một mục để tạo sự đồng bộ.

Về những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản, cần quy định rõ đối với “thủy sản non” chưa được khai thác; việc cấm sử dụng các phương tiện không được phép, các ngư cụ không có trong danh mục pháp luật để lợi dụng khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản; bổ sung vấn đề vi phạm quy hoạch môi trường phát triển thủy sản, cấm các hành vi làm thay đổi sinh thái biển, ô nhiễm môi trường; cấm đưa tàu cá ngư dân nước ngoài vào khai thác đánh cá trong vùng Việt Nam trái quy định pháp luật; đưa tàu cá Việt Nam ra khai thác đánh bắt cá ở vùng nước ngoài trái quy định; cản trở hoặc không hợp tác trong cứu hộ, cứu nạn khi tàu gặp nạn.

Đối với quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định rõ trách nhiệm thẩm quyền cơ quan đồng quản lý, xem xét quy định quyền quản lý của cộng đồng tham gia quản lý; phân định rõ cơ quan quản lý nhà nước thủy sản.

Về quy định quản lý phát triển thủy sản, đề nghị quy định quy hoạch chi tiết đối với nuôi trồng thủy sản tập trung; xem xét Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong lập và phê duyệt quy hoạch thủy sản.

Về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bổ sung danh mục nghề khai thác thủy sản, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện khai thác và không được khai thác.

Đối với quỹ bảo vệ phát triển nguồn lợi, đa số ý kiến đồng tình phương án thành lập quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để huy động các nguồn lực xã hội trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đề nghị xem xét việc Chính phủ quy định thành lập quỹ và các quy định về quản lý quỹ thay cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Về nuôi trồng thủy sản, bổ sung nuôi trồng thủy sản tập trung; quy định danh mục loài thủy sản được phép và không được phép nuôi để thuận lợi trong quản lý.

Đối với thực hiện quyền thuyền viên tàu cá, bổ sung thuyền viên tàu cá có trách nhiệm đền bù khi gây hư hại đến tài sản phương tiện đánh bắt cá, tàu cá.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện Luật Thủy sản, đề nghị làm rõ trách nhiệm của bộ chủ trì và các bộ phối hợp…/.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: ; Fax: ; Email: ddbqh@quangninh.gov.vn